VISNYK.NET: Червоноградський вісник

28 лютого 2003 року

 

 

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРВОНОГРАДА В 2002 РОЦІ:

певні здобутки відчутні, однак бажаного результату не досягнуто.

 

Протягом минулого року на території міста Червонограда (включаючи місто Соснівку та смт. Гірник) зареєстровано 859 злочинів проти 903 злочинів за 2001 рік, 74 злочини зі 100 зареєстрованих розкрито. В той же час в 2001 році розкрито кожні 82 злочини із 100 зареєстрованих. Таким чином, в минулому році в м. Червонограді спостерігалася позитивна тенденція щодо зменшення рівня злочинності та негативна тенденція послаблення роботи з розкриття зареєстрованих злочинів.

Разом з тим, за ці ж періоди з 394 до 569 зросла загальна кількість зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів. Динаміка росту таких злочинів складає 30%.

Відсоток розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів складав 70% і в порівнянні з попереднім роком він знизився майже на 4%.

Вивченням та аналізом кримінальних справ про нерозкриті злочини встановлено, що найбільші труднощі в оперативних працівників Червоноградського МВ УМВСУ у Львівській області виникають при розкритті крадіжок майна різних форм власності і значна кількість саме таких злочинів на території міста з року в рік залишається нерозкритою.

В минулому році неповнолітніми на території міста Червонограда, Соснівки та смт. Гірник вчинено 96 злочинів (проти 90 злочинів у 2001 році). Динаміка збільшення рівня підліткової злочинності становить 8 відсотків.

Червоноградським МВ УМВСУ у Львівській області в минулому році для розгляду по суті направлено 37 кримінальних справ на 80 осіб. Вже традиційно неповнолітніми в основному впродовж останніх років спостерігаються одні і ті ж злочини: крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, хуліганства.

 

Не витримує жодної критики стан боротьби з економічною злочинністю на території м. Червонограда. Так впродовж минулого року зареєстровано 32 злочини такої категорії (проти 56 злочинів у 2001 році). Динаміка зменшення результативності роботи в цьому напрямку становить 43 відсотки. Така ситуація, в першу чергу, є результатом недопрацювань, неналежної організації спеціального підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю - відділення державної служби по боротьбі з економічними злочинами при Червоноградському МВ УМВСУ у Львівській області. Практично відсутня організація роботи, цілеспрямованість працівників даного спецпідрозділу на виявлення і розкриття злочинів на таких пріоритетних напрямках економічних відносин, як кредитно-фінансова і банківська системи, сфера зовнішньо-економічної діяльності та приватизації державного і комунального майна, енергозбереження.

Не відповідає вимогам сьогодення також робота щодо розкриття економічних злочинів, тобто щодо встановлення осіб, які їх вчинили, і притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Впродовж минулого року кожен третій з виявлених злочинів у сфері економічних відносин залишився нерозкритим.

Поряд з наведеними вище цифровими даними хочеться зупинитися на деяких позитивних та негативних моментах у питаннях боротьби зі злочинністю та заходів з її профілактики на території міста в минулому році.

До перших слід віднести такі:

упродовж 12 місяців 2002 року зменшилася загальна кількість вчинених злочинів в м. Червонограді, тобто певні профілактичні заходи, заплановані у попередніх роках та реалізовані у минулому році, дали результат. Поряд з цим вдалося втримати на попередньому рівні, а в окремих випадках зменшити рівень окремих категорій злочинів.

Негативних моментів даного аспекту набагато більше.

По-перше, погіршилась робота щодо розкриття злочинів. Минулого року кожен четвертий злочин залишився нерозкритим, а тому не відновлено порушення конституційних прав потерпілих, до встановленої законом відповідальністі не притягнуто винних осіб.

По-друге, збільшилася кількість вчинених тяжких і особливо тяжких злочинів та послаблено роботу з їх розкриття. Дана обставина викликає особливе занепокоєння, оскільки саме такими злочинами завдається істотна, інколи невідворотна шкода здоров'ю громадян, заподіюються значні майнові збитки потерпілим.

По-третє, послаблено роботу зі зловживаннями в сфері економічних відносин, розкраданнями майна державної і колективної власності, хоча, як на мене, такі факти мали місце минулого року на підприємствах, в установах, організаціях міст Червонограда, Соснівки, смт. Гірник. Як кажуть в народі, що апетит приходить під час їжі, то ймовірно, що такі особи, не отримавши відповідного покарання за вчинене, продовжують свою протиправну діяльність, підривати економічні інтереси держави.

По-четверте, в минулому році малоефективними виявилися профілактичні заходи у сфері підліткової злочинності. Злочинна діяльність підлітків набула широкого розмаху: поряд з крадіжками неповнолітніми вчинялись грабежі, розбої, вимагання, до когорти підліткових злочинів приєднались дівчата.

Проведена підсумкова аналітична робота по боротьбі зі злочинністю за минулий рік дала можливість прослідкувати майбутню криву злочинності і, як наслідок цього, запланувати відповідні профілактичні, попереджувальні заходи. Їх детальне обговорення, опрацювання і затвердження буде проведено на координаційній нараді правоохоронних органів м. Червонограда. Однак хочеться поділитися деякими особистими баченнями даної проблеми.

І знову ж таки доведеться вдатися до відповідних цифр, бо вони, як відомо, переконлива і вперта річ. Так, з 859 злочинів, що зареєстровані минулого року, 91 становлять злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів (більше 10 відсотків загальної кількості). І саме у зменшенні рівня таких злочинів є резерв щодо зменшення загальної злочинності. Більше того, як показало розслідування конкретних кримінальних справ про незаконне зберігання чи збут наркотичних засобів, поряд з такими злочинами випливає, що такі особи також вчиняли інші злочини (крадіжки, грабежі, розбої) лише з однією метою: здобути відповідні грошові кошти, цінності для подальшої купівлі, їх обміну на наркотичні засоби. Тому, провівши відповідні профілактичні заходи з викорінення наркоманії, лікування осіб, що вживають наркотичні засоби, на мою думку, вдасться зменшити рівень як самих “наркотичних“ злочинів, так і супутніх.

Окремо хочу зупинитися на питаннях боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею наркотичними засобами, промислу ними в межах міста. Як показав минулий рік, кількість викритих осіб, що збувають наркотики, викритих наркопритонів, нарколабораторій при співвідношенні на загальну кількість осіб, що притягнуті до кримінальної відповідальності за наркоманію, є мізерною. Тому роботу оперативних служб міськвідділу міліції насамперед буде орієнтовано в даному ракурсі.

Є окремі бачення і щодо інших категорій злочинів, їх викорінення, проведення профілактичних заходів їх попередження.

Сподіваюсь, найближчим часом в мешканців міста з'явиться більше довіри до влади, до правоохоронних органів.