VISNYK.NET: Червоноградський вісник

24 лютого 2003 року

 

 

РУХАЮЧИСЬ - РОЗУМНІШАЄМО

 

(поради батькам майбутніх першокласників)

Готуй сани влітку, а воза - взимку',' - радить народна мудрість. Так само і про якості, котрі знадобляться нашим дітям для того, щоб гарно вчи-тися в школі, теж маємо подбати заздалегідь. Але помиляються ті батьки, які під загальним розвитком розуміють тільки здатність дитини до аналізу і синтезу, можливості її пам"яті, уваги й інтелекту, забуваючи про фізичну підготовку.

У більшості першокласників інтелектуальна активність супроводжу-ється різким зменшенням рухливості, що не тільки ускладнює пристосува-ння дитини до нових для неї умов школи, а й обертається раптовим погір-шенням здоров"я. 3"являються так звані шкільні неврози, загострюють-ся хвороби шлунку, частішають гострі респіраторні вірусні інфекції. А як-що ми врахуємо, що просто на очах такі діти втрачають здатність мислити самостійно та й загальна скутість дуже шкодить їм у спілкуванні з колекти-вом однолітків, то мусимо, відклавши особисті справи, допомогти своїм дітям.

Можливо, не всі знають, що досвід спілкування у дітей нагромаджує-ться переважно під час спільних ігор. Хлопчики і дівчатка, які багато часу проводять у дворі і значною мірою розважаються самостійно, швидше адап-туються до шкільних умов, ніж "домашні”. Тому зрозуміло, чому на уроках і перервах такі "пестунчики" тягнуться до вчителя або сидять за партою.

Рухливі ігри - важливий засіб всебічного виховання дітей дошкільно-го і шкільного віку. Правильно підібрані ігри сприяють гармонійному розви-тку організму дитини. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впли-вають на діяльність серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню ії рухового досвіду. За допомогою ігор у дітей закріплюються різ-номанітні вміння і навички з основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівнова-ги), розвиваються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність, вит-ривалість.

Для розвитку швидкості проводяться ігри, які потребують негайної рух-ливої реакції в обстановці, що швидко змінюється, ускладнених додатковими завданнями, а також ігри з подоланням певної відстані за найкоротший час ("Квач", "Хто перший ".) Для розвитку спритності використовують такі ігри: "Прокоти м"яч у ворота", "Совонька".

Розвинути силу окремих м"язів рук, ніг і тулуба можна в іграх, які потре-бують короткочасного силового напруження ("Хто далі кине", "З купинки на купинку", "Ведмідь і бджоли").

Витривалість розвивається в іграх з інтенсивною ігровою діяльністю, але оптимальною в часі для кожної вікової групи ("Дожени свою пару", "Рибалки і рибки", "Стрибунчики-горобчики", "Вудочка").

Рухливі ігри ефективно впливають на розумовий розвиток дитини, до-помагають уявити різні явища природи, розширюють кругозір. Виконуючи різноманітні ролі, імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на практиці застосовують набуті знання про життя, пове-дінку, способи пересування цих тварин.

Під час ігрової діяльності у дітей створюються позитивні умови для розвитку уваги, сприймання, уточнення певних понять, творчої фантазії, па-м'яті. У процесі гри діти обмірковують, що і як краще зробити, розмовля-ють між собою, підраховують кількість влучань у ціль. Усе це сприяє розви-тку мови, швидкості мислення та кмітливості.

Чітке та швидке виконання рухів, погодженість дій після гри, особливо, коли вона проводиться під музику, формують естетичні почуття дітей, при-вчають їх помічати красу рухів. Різноманітні шикування та перешикування в коло, шеренгу, колону вимагають точності рухів, додержання правильної пос-тави, уваги і сприяють розвитку почуття прекрасного.

Спеціальні дослідження показали, що гімнастика, ігри, спорт розвивають у дітей пам’ять і увагу, точність і швидкість рухів, дисциплінова-ність і логічне мислення, працелюбність, наполегливість.

Надзвичайно корисні дитячому здоров"ю навіть короткочасні щоде-нні заняття фізичними вправами, найкраще - разом з батьками.1xbet телефон